Test numer 14

Rozwiązujesz test zaznaczając pola() przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).

P O W O D Z E N I A !

1) Ruch prawostronny obowiązuje:
a) wszystkich kierujących pojazdami z wyjątkiem motorowerów i rowerów,
b) wszystkich kierujących pojazdami,
c) tylko kierujących pojazdami silnikowymi.

2) Czy kierujący pojazdem może zawracać na jezdni jednokierunkowej:
a) nie,
b) tak, jeżeli nie utrudni to ruchu innym pojazdom,
c) tak, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

3) Długość zespołu pojazdów, czyli roweru i przyczepki, nie może przekroczyć:
a) 5 metrów,
b) 3 metrów,
c) 4 metrów.


4) Znak ten oznacza:
a) początek drogi dwujezdniowej,
b) zakaz wjazdu na lewą jezdnię,
c) pierwszeństwo wjazdu na zwężony odcinek drogi.


5) Znak ten:
a) zakazuje wjazdu rowerzystom,
b) informuje, że jest to droga dla rowerzystów,
c) ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści mogą przejeżdżać przez jezdnię.


6) Rower powinien być obowiązkowo wyposażony w:
a) żółte światła odblaskowe na kołach,
b) przynajmniej dwa sprawne hamulce,
c) dzwonek.


7) Włączając się do ruchu musisz:
a) ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdom będącym w ruchu,
b) zachować szczególną ostrożność,
c) zasygnalizować zamiar prawą ręką.


8) Który znak informuje o ograniczeniu prędkości do 20 km/h?
a)
b)c)


9) Pierwszą czynnością przed bezpiecznym skrętem w lewo jest:
a) upewnienie się, czy manewr będzie bezpieczny,
b) wyciągnięcie lewej ręki,
c) zbliżenie się do środka jezdni.


10) Znak oznacza:
a) wjazd na drogę jednokierunkową,
b) obowiązujący kierunek jazdy na wprost,
c) nakaz jazdy na wprost.


11) Omijanie jest to:
a) przejeżdżanie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody,
b) przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku,
c) przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

12) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 1-3-2,
b) 2-1-3,
c) 2-3-1.

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 1-2-3,
b) 3-1-2,
c) 3-2-1.

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
b) jedzie jako pierwszy,
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 4.

15) Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to:
a) gaszenie płonącej odzieży,
b) unikanie chłodzenia oparzonej skóry,
c) wezwanie na pomoc lekarza.